Wat gaan we doen?

Is iedereen goed voorbereid op de nieuwe economie?

We zitten in een overgangsfase. Onze economie ondergaat een metamorfose en klimaatdoelstellingen vragen om directe actie. Bedrijfsprocessen veranderen en ondertussen gaat het werk gewoon door. Wat is de nieuwe koers en hoe steken we van wal?

Fontaine biedt (internationale) bedrijven houvast bij verandering. Met campagnes voor interne communicatie die hun waarde bij 20+ multinationals hebben bewezen begeleiden we transities van visie tot resultaat.


Update bedrijfscultuur

De markt is onverbiddelijk, aanpassen of verdwijnen. Als de tijden veranderen moet de bedrijfscultuur richting geven aan die verandering. De waarde van een gezonde bedrijfscultuur wordt vaak onderschat. Het is meestal de bron van ideeën en de sleutel tot duurzaam succes. Met onze quickscan brengen we gewenste veranderingen in kaart. We laten zien waar knelpunten en kansen liggen.  We zorgen voor een aansluiting met de toekomst.


Transitie/gedrag campagnes

Veranderen gaat bijna altijd over gedrag. Ook al is de visie nog zo goed, ook al is alles er klaar voor, als mensen het niet anders gaan doen, verandert er niets. Hoe krijg je mensen in beweging? Er zijn basisregels, het ligt gevoelig. Je raakt de bedrijfscultuur.

Fontaine ontwikkelt campagnes die het draagvlak vergroten door op een speelse manier kennis aan te bieden en vaardigheden te ontwikkelen.


Wervingscampagnes

Hoe haal je de beste mensen binnen, wat heb je te bieden en waarom is hun werk belangrijk? Het succes van een onderneming wordt behaald en bepaald door de mensen die er werken. Wie zijn ze, wat vinden ze belangrijk en waar komen ze graag? Met verrassende initiatieven trekken we hun aandacht en doen ze een aanbod waar ze graag ja op zeggen.


Motivatie campagnes en incentives

Wat gaan we doen? Waarom gaan we dat doen en hoe gaan we dat doen? Motivatie vraagt om een duidelijk doel en een inspirerend verhaal. Het vraagt om een uitdaging, goede feedback en een beloning. Gemotiveerde medewerkers zijn loyaler en trekken gelijkgestemden aan.

Bij sales incentives ligt de focus op verkoop. Per dag, maand of kwartaal. Met doelgroepprofielen en slimme competities houden we mensen dicht bij het onderwerp. We zorgen ervoor dat iedereen beter presteert. Ze worden uitgedaagd en aangemoedigd, zo voorkomen we dat verkopers gedemotiveerd raken wanneer ze net even minder scoren. Fontaine weet wat mensen nodig hebben om optimaal te presteren.


Kennis campagnes

We zijn in de overgang van de oude naar de nieuwe economie. Dat gaat niet vanzelf. Bedrijven moeten constant leren, o.a. om slimmer kennis te delen, netwerken samen te stellen en in ketens te denken. In alle lagen is grote behoefte aan kennis.

Fontaine creëert een leerervaring waar je geen genoeg van krijgt. Met of zonder competitie, met of zonder events. Per productie kunnen we met ieder gewenst kennisinstituut samenwerken om taylormade oplossingen te creëren.


Waar heb ik dat eerder gezien?

Het netwerk van Fontaine heeft ruim 30 jaar ervaring in transities bij o.a. KPN, General Motors, Hewlett Packard, DSM, Hitachi, Eneco, DHL, Rabobank, Ducati, Boskalis, IHC, PostNL.


Full service netwerk

Fontaine is onderdeel van een hecht netwerk van creatieve ondernemers die iedere kans grijpen om meetbare resultaten te boeken. Van gedragscampagne tot mobiliteitsplan, van online leeromgeving tot bruisend festival.

Fontaine werkt als een virtuele organisatie. Per project stellen we een dreamteam samen van specialisten en generalisten.  Opdrachtgevers hebben een vast contactpersoon. Wij onderscheiden ons door een zeer effectieve out of the box werkwijze. Wij zijn ambitieus en willen resultaten zien.


Afspraak maken?

We praten graag met mensen die de toekomst vorm willen geven. In een vrijblijvend gesprek geven we een beeld van wat we wel en wat we niet kunnen om concrete resultaten te boeken. De eerste stap naar verbetering begint met een mailtje. Mail afspraak naar


De harde kern

Fontaine

concept/strategie/creative direction

rins@fontaine.nl

Bleijsfilm

regie/production e-media   

dietert@bleijsfilm.nl

www.bleijsfilm.nl

Scream Creative

art direction/media production

fred@screamcreative.nl

www.screamcreative.nl

Onze basis wordt gevormd door ons creatieve team. Bij ieder project zoeken we experts die samen een turn key oplossing kunnen leveren.

Is het duurzaam?

Wil je iets op klimaatgebied? We zijn op zoek naar duurzame projecten voor ons Project Circulair. Dat is een concept voor circulaire bedrijfsmodellen waar ieder bedrijf bij aan kan sluiten. Zo wordt het maatschappelijke nut groter en het scheelt in de kosten.